TOLES ADVANCED skierowany jest do osób, które w stopniu dobrym opanowały terminologię legal English i posługują się nią zawodowo np. w prawie kontraktowym, lub mają kontakt z klientami anglojęzycznymi. Zalecany poziom biegłości general English to co najmniej zdany FCE, advanced (CAE) lub proficiency (CPE).

Egzamin składa się z jednej części Reading, writing and redrafting.

W czasie 120 minut kandydaci starają się wykonać 9 ćwiczeń sprawdzających biegłą znajomość legal English z kilkunastu dziedzin prawa (zakres szerszy niż poziom Higher) oraz wykazują się umiejętnością interpretowania umów, czy pisania korespondencji prawniczej.

Kurs przygotowujący do egzaminu trwa 2 semestry (60 godzin lekcyjnych w ramach 30 cotygodniowych spotkań po 90 min.).

Na egzamin należy zapisać się co najmniej 4 tygodnie przed terminem sesji poprzez wniesienie opłaty egzaminacyjnej w sekretariacie Legal English by Chojecka.

Przed każdą sesją kandydaci mogą wziąć udział w dwóch cotygodniowych spotkaniach powtórzeniowych (4 godz. lekcyjnych w tym możliwość przystąpienia do Mock Exam).

Koszt egzaminu Toles Advanced to 760zł.

Przyklady Cwiczen

www.toleslegal.com