TOLES FOUNDATION jest nowym poziomem (od listopada 2007) stworzonym dla osób, które nie miały jeszcze żadnego lub niewielki kontakt z angielskim językiem prawniczym.

Zalecany poziom general English to intermediate lub upper-intermediate (B1/B2).

Egzamin składa się z jednej części pisemnej Reading and Writing trwającej 90 minut. Na egzamin składa się 10 ćwiczeń sprawdzających słownictwo legal English z kilku dziedzin prawa.

Typy ćwiczeń to na przykład odnajdywanie błędów w zdaniach, test rozumienia tekstu (pytania typu „prawda czy fałsz”), uzupełnianie zdań oraz dłuższego tekstu z lukami, definiowanie kluczowych słów z umowy, sprawdzenie umiejętności rozumienia artykułu poprzez udzielenie pełnych odpowiedzi na zadane pytania.

Kurs przygotowujący do egzaminu trwa 2 semestry (60 godzin lekcyjnych w ramach 30 cotygodniowych spotkań po 90 min.).

Na egzamin należy zapisać się co najmniej 4 tygodnie przed terminem sesji poprzez wniesienie opłaty egzaminacyjnej w sekretariacie Legal English by Chojecka.

Przed każdą sesją kandydaci mogą wziąć udział w spotkaniach powtórzeniowym (4 godz. lekcyjnych – 2 spotkania po 90 min. raz w tygodniu).

Koszt egzaminu Toles Foundation to 560zł.

Przyklady Cwiczen

www.toleslegal.com