Agnieszka A. Chojecka

Od 2004r. w oparciu o autorskie programy nauczania prowadzi kursy przygotowujące do międzynarodowego certyfikatu TOLES na wszystkich poziomach zaawansowania.

W ramach autoryzowanego centrum egzaminacyjnego przeprowadziła dotychczas ponad 85 sesji egzaminacyjnych TOLES (27 Advanced oraz 21 Foundation i 38 Higher).

W swojej pracy zawodowej fascynuje się następującymi aspektami metodyki nauczania: kolokacje prawnicze – sposoby ich nauczania oraz metody zapamiętywania, multiple intelligencies, uczenie praktycznych umiejętności jak writing, listening czy speaking, sposoby motywowania i utrzymywania motywacji w nauczaniu.

Stara się uczestniczyć w szkoleniach metodycznych kilkakrotnie w roku, zarówno w kraju jak i za granicą. W ostatnich warsztatach z legal English uczestniczyła w październiku 2010 w Helsinkach.

Szukaj