Wszystkie kursy w LEC prowadzimy:

  • w oparciu o autorskie programy nauczania obejmujące w zależności od poziomu od 8 do 14 zagadnień
  • w systemie dwóch semestrów (październik-czerwiec), 30 spotkań po 90 minut każde, raz w tygodniu
  • ceny kursów na wszystkich poziomach obejmują podręcznik, materiały autorskie, testy próbne (Sample Tests) oraz egzaminy próbne (Mock Exams)
  • zapewniamy konsultacje w razie dłuższych nieobecności
  • po ukończeniu każdego poziomu uczestnicy otrzymują certyfikat LEC
Szukaj