EGZAMIN TOLES ADVANCED

Ten poziom skierowany jest do osób na średnio-zaawansowanym i zaawansowanym poziomie znajomości angielskiego prawniczego, którzy mają już doświadczenie zarówno w pracy z klientami anglojęzycznymi, jak i autentycznymi dokumentami po angielsku. Kandydaci powinni być przynajmniej na poziomie FCE (B2+) lub wyżej (C1-C2), by w pełni skorzystać z kursu na tym poziomie i bez problemów przygotować się do egzaminu.

Szczegóły egzaminu

 • czas trwania 120 minut

 • Część Pierwsza (Part One) składa się z 6 sekcji i skupia na użyciu terminologii prawniczej

 • Część Druga (Part Two) składa się z 6 sekcji sprawdzających zrozumienie i poprawność językową klauzul umownych

 • możesz w sumie zdobyć 140 punktów (poprzednio 500)

 • certyfikat przedstawia wynik w formie liczby procentowej

 • egzamin testuje znajomość kolokacji prawniczych i gramatyczną poprawność

 • umiejętność redagowania umów znacznie pomaga w osiągnięciu wysokiego wyniku

 • testowana jest wiedza i zrozumienie zasad stylu nowoczesnego pisania (plain English) oraz stylu formalnego i nieformalnego w pracy

 • nie jest wymagana rozległa wiedza prawa brytyjskiego czy amerykańskiego

 • kandydaci powinni się wykazać znajomością zagadnień gospodarczych i aktualnymi wydarzeniami w świecie prawniczym na arenie międzynarodowej.

Terminologia

 • umowy w obrocie gospodarczym

 • bankowość

 • prawo handlowe

 • upadłość i niewypłacalność

 • prawo pracy i związane z nim umowy

 • procedura cywilna

 • prawo umów

 • delikty

 • prawo własności intelektualnej

 • terminologia związana z nieruchomościami

 • umowy ustne

 • podstawowe słownictwo systemu common law

 • umiejętność pisania tekstów biznesowych

Zanim zaczniesz się przygotowywać do egzaminu, upewnij się, że znasz dokładnie jego format:

 1. liczbę ćwiczeń
 2. co należy w każdym zrobić
 3. czas egzaminu

Przykłady ćwiczeń testowych

Wszystkie przykłady służą tylko ilustracji. Zadania na egzaminie są dłuższe. Mam nadzieję, że moje wskazówki okażą się pomocne.

Section One (open cloze multiple choice)

You need to read a text describing a legal issue. There are ten words missing. For each gap you need to choose the best words from 4 provided.

A losing defendant will be ordered ‘not to infringe’, in other words, to cease all activity connected with the patented products or processes. The defendant in such a situation will also be required to (1)…… most of the claimant’s costs.

A)  carry          B)  bear          C)  indure          D)  sustain

Answer: B

Wskazówka:

Przygotowując się do tej części egzaminu upewnij się, że znasz kolokacje w takim stopniu, iż żaden synonim czy inne wyrażenie nie będą w stanie cię zmylić. Brakujące słowo jest zwykle częścią kolokacji i nie można go zastąpić innym.

Section Two (open cloze multiple choice)

There are 20 separate sentences with one gap. You need to choose a missing word from a set of 5 given.

The act of publishing information about someone which is not true and which damages that person’s reputation
is known as (1)……. .

A)  defamation   B) slander    C)  accusation    D)  fraud    E)  libellous

Answer: A

Wskazówka:

W tym zadaniu testowany jest szeroki zakres wiedzy z wielu dziedzin. W czasie nauki zwracaj szczególną uwagę na kontekst występowania wyrażeń.

Section Three (open cloze)

There are 10 separate sentences with prepositions missing. For each gap you suggest a proper preposition. Two points are awarded for each correct answer.

This Agreement will be construed in accordance (1)…… the laws of England and Wales.

Answer: with

Wskazówka:

W tym zadaniu musisz wykazać się znajomością i poprawnym użyciem przyimków. Najczęściej są one nierozerwalnie związane z daną kolokacją.

Section Four (multiple choice)

There is an email with 20 words and phrases missing. For each gap you need to choose a correct answer out of four.

I would like to invite you to a seminar on new (1)…… for the late filing of accounts.

A)  punishment    B)  penalty    C)  fines    D)  damages

Answer: C

Wskazówka:

Kolejny test wyboru. Tym razem tekstem może być treść maila, a brakujące słowa nie tylko kolokacjami prawniczym, ale wyrażeniami z korespondencji biznesowej i związanymi z gramatyką.

Section Five (word formation)

There is a summary of a case study. There are 10 words which you need to transform into a correct word. Two points are awarded for each correct answer.

A consumer who suffers personal (1) INJURED or loss as a result of consuming a product may bring a claim in tort.

Answer: injury

Wskazówka:

To zadanie jest typowym zadaniem na słowotwórstwo. Zwykle polscy kandydaci nie mają z nim większych problemów. Upewnij się, że wiesz, jaką częścią mowy powinno być brakujące słowo.

Section Six (self-correction test)

There are 10 sentences, each divided into three sections. One of the sections contains a mistake. You must mark the section of each sentence which contains the mistake.

Each of the Parties shall take such steps as lay within his or her power to procure that the Company reimburses the Parties in respect of all reasonable costs and expenses incurred by them respectively in connection with the preparation of this agreement.

Which section contains one mistake?

1. Each of the Parties shall take such steps as lay within his or her power to procure

2. that the Company reimburses the Parties in respect of all reasonable costs and expenses incurred

3. by them respectively in connection with the preparation of this agreement.

Answer: 1

Wskazówka:

To jest nowy typ zadania, w którym musisz dokładnie pamiętać formę wyrażeń prawniczych. Błędna może być pisownia wyrazu, użyty przyimek, brak przedimka, czy źle użyte słowo, np. z ogólnego angielskiego a nie prawniczego. Musisz tylko zaznaczyć, w której części zdania jest błąd, bez jego poprawiania.

PART TWO – NOWA

Ta część składa sie z zadań sprawdzających formę i użycie wyrażeń z języka umów.

Section Seven (multiple choice)

There is an extract from a contract with 10 missing parts. You must choose the correct part from a list of four provided. You are awarded two points for each correct answer.

The advances will be unsecured and so long as any part of them is outstanding the Company will not (1)…… of the Parties create or agree to create or suffer to exist any mortgage charge or other encumbrance over any of its assets.

A without writing approval

B without written agreement

C without the written consent

D without the consent in writing

Answer: C

Wskazówka:

To zadanie jest typowym testem wyboru. Przygotowując się do egzaminu upewnij się, że pamiętasz nie tylko znaczenie wyrażeń, ale i ich dokładną formę, z najdrobniejszymi szczegółami. Wyrażenia te są charakterystyczne dla języka umów, stąd im więcej umów czytasz i analizujesz, tym poprawniej wykonasz to zadanie.

Section Eight (multiple choice – definitions)

There is an extract from a contract with ten underlined words or phrases. You need to match 10 definitions provided to one of the underlined words in the contract. You are awarded two points for each correct answer.

This agreement may be executed in one or more parts by the parties on separate counterpart copies each of which when duly executed by either party shall be an original but all executed counterpart copies shall together when delivered constitute one agreement. This agreement shall not be completed until such time as each party has received counterpart copies validly executed by the other party and the date in the United States upon which both parties receive validly executed copies shall be the date of this agreement.

Which word can be defined as follows?
“signed”

Answer: executed

Wskazówka:

To zadanie jest relatywnie proste dla kandydatów na tym poziomie. Upewnij się, że rozumiesz wszystkie wyrażenia używane w umowach, a następnie zwróć uwagę na to, jaka część mowy jest definiowana w zadaniu, np. rzeczownik, czasownik czy przymiotnik.

Section Nine (open cloze text)

There is an extract from a contract. There are 10 words missing. For each gap you need to suggest a correct word.

If the Buyer fails to make any payment on time, the Seller must send a (1)…… of Default before seeking any remedy.

Answer: Notice

Wskazówka:

I po raz kolejny przygotowując się do egzaminu należy zapamiętać dokładnie typowe wyrażenia używane w umowach. Brakujące słowo jest zawsze częścią kolokacji.

Section Ten (multiple choice - prepositions)

There is an extract from a contract with 5 missing prepositions. You need to choose the correct preposition out of 10 provided to complete each gap.
Note: this is a shorter version of the exercise for illustration purposes.

Title (1)…… the Products shall only pass (2)…… the Distributor when payment has been received (3)…… the Company (4)…… the manner stipulated in paragraph 4 herein.

Which prepositions is suitable for gap (1)?

A)  to   B)  by    C)  in    D)  with    E)  on    F)  off    G)  of    H)  out    I)  toward    J)  away

Answer: A

Wskazówka:

Zadanie podobne do poprzedniego. Brakujące przyimki też są częścią dłuższych wyrażeń.

Section Eleven (self-correction test)

There are 10 sentences from contractual provisions, each divided into three sections. You must choose the section of each sentence which contains the mistake.

Each party to this Agreement shall bear the costs and expenses incured by it in relation to the negotiation, drafting and execution of the Agreement.

Which section contains one mistake?
1. Each party to this Agreement shall bear the costs
2. and expenses incured by it in relation to
3. the negotiation, drafting and execution of the Agreement.

Answer: 2

Wskazówka:

To zadanie jest podobne do Section Six. To jest nowy typ zadania, w którym musisz dokładnie pamiętać formę wyrażeń prawniczych, jednak tym razem zdania z błędem pochodzą z klauzul umownych. Błędna może być pisownia wyrazu, użyty przyimek, brak przedimka, czy źle użyte słowo, np. z ogólnego angielskiego a nie prawniczego. Musisz tylko zaznaczyć, w której części zdania jest błąd, bez jego poprawiania.

Section Twelve (multiple choice)

There are three clauses from the same contract, each with missing 5 parts. You must choose the correct parts from a list of 3 provided to complete the clauses. You are awarded two points for each correct answer.

This agreement is the whole agreement between the parties and (1)……, understandings and commitments between the parties.

A replaces any prior written and oral agreements
B supersedes all prior written and oral agreements
C suspends all prior written and oral arrangements

Answer: B

Wskazówka:

Ostatnie zadanie to ponownie test wyboru. W klauzulach umownych brakuje dłuższych części zdań. Najważniejszym jest zrozumienie kontekstu i zwrócenie szczególnej uwagi na to, co odróżnia wyrażenia do wyboru. Może to być jeden czasownik, przyimek, użyty przedimek lub jego brak. Im więcej umów przeczytasz, tym szybciej zauważysz takie drobne różnice w użytych wyrażeniach.