EGZAMIN TOLES HIGHER

Ten poziom skierowany jest do kursantów, którzy opanowali już podstawowe słownictwo prawnicze. By swobodnie poradzić sobie na kursie i podejść do egzaminu, zalecany jest poziom średnio-zaawansowany B2 i B2+.

Szczegóły egzaminu

 • czas trwania 90 minut
 • możesz zdobyć maksymalnie 100 punktów
 • egzamin sprawdza terminologię prawniczą i poprawność gramatyczną
 • nie jest wymagana dogłębna wiedza brytyjskiego czy amerykańskiego prawa
 • nowa forma egzaminu NIE zawiera części Słuchanie
 • egzamin składa się z 10 zadań zwanych ‘Sections’ (poprzednio tylko 6)
 • Section Six wprowadza tekst do przeczytania i zdaniami typu Prawda/ Fałsz.
 • Section Seven – Ten skupiają się wyłącznie na języku typowym dla umów.

Terminologia

 • umowy w obrocie gospodarczym
 • bankowość
 • prawo handlowe
 • upadłość i niewypłacalność
 • prawo pracy i związane z nim umowy
 • procedura cywilna
 • prawo umów
 • delikty
 • prawo własności intelektualnej
 • terminologia związana z nieruchomościami
 • umowy ustne
 • podstawowe słownictwo systemu common law
 • umiejętność pisania tekstów biznesowych

Zanim zaczniesz się przygotowywać do egzaminu, upewnij się, że znasz dokładnie jego format:

 1. liczbę ćwiczeń
 2. co należy w każdym zrobić
 3. czas egzaminu

Przykłady ćwiczeń testowych

Wszystkie przykłady służą tylko ilustracji. Zadania na egzaminie są dłuższe. Mam nadzieję, że moje wskazówki okażą się pomocne.

Section One (multiple choice)

There are 10 separate sentences with gaps. You need to choose the correct answer from 4 given.

In a contract for the sale of goods it is usual to find a retention of (1) ….. clause, which protects the seller’s ownership of the goods if the buyer does not pay.

A)  right          B)  ownership        C)  title        D)  interest

Answer: C

Wskazówka:

Przygotowując się do tego zadania upewnij się, że znasz wymagane kolokacje w takim stopniu, iż żadne podobne wyrażenie cię nie zmyli.

Section Two (multiple choice)

There are 15 words missing in part of a conversation between a lawyer and his client. You need to choose the correct words from a list of 15 to complete the conversation.

Lawyer: Since it is an international contract please make sure that it (1) ……. which countries’ legal system will be used as the (2) ……. law in case of any serious (3) …. between the parties that might (4) …….. in litigation.

Which word is missing in gap (2)?

A) result    B) says    C) provides    D) governing   E) assets    F) questions    G) disputes    H) end up    I) effect

Answer: D

Wskazówka:

Tak jak poprzednie ćwiczenie jest to zadanie test wyboru, jednakże rodzaj tekstu może się różnić. Może być mniej formalny czy bardziej kolokwialny. Nadal musisz się wykazać dobrą znajomością kolokacji prawniczych.

Section Three (multiple choice)

There are 10 gaps in part of a seminar given by a law firm. You need to choose the correct words from a list of 10 provided.

Let’s begin (1) ….. looking (2) …….. mergers. If two or more large organizations want to merge, particularly (2) ….. the EU, then a lawyer’s first task is to establish (3) ……………. a merger clearance is needed. Clearance is another way of saying “(4) ……… permission”. Then the lawyer needs to know exactly which authority to go to (5) …… order to (6) ……… this permission. The next part of the job is presenting the case (7) ……. a merger to (8) ……. authority.

Which word is missing in (1)?

A) getting    B) in    C) within    D) by    E) get    F) whether or not    G) a    H) for    I) at     J) that

Answer: D

Wskazówka:

Ponownie zmienia się typ tekstu. Tym razem musisz zrozumieć tekst pisany i gramatykę, która wpływa na jego poprawność, np. słowa łączące, zdania współrzędne czy wyrażenia przyimkowe.

Section Four (multiple choice - prepositions)

There are 10 sentences with a missing preposition. You need to choose the correct preposition from a list of 4 provided.

My client won $30,000 (1) ……….. damages.

A) for          B) of          C) from          D) in

Answer: D

Wskazówka:

To zadanie sprawdza znajomość wyrażeń przyimkowych nie tylko prawniczych, ale także finansowych i biznesowych.

Section Five (multiple choice)

There are 10 gaps in a professional email. You must choose the correct words and phrases from a list of 4 provided.

I have now (1) …………….. at Companies House and confirm that the name Bubbly Water is not currently registered.

A carry out research
B carried out a search
C carried out investigation
D carried on the research

Answer: B

Wskazówka:

To zadanie testuje znajomość wyrażeń w typowej korespondencji w kancelarii. Brakujące wyrażenia mogą być częścią kolokacji prawniczych lub wyrażeń związanych z gramatyką, np. słówka łączące. Mail może opisywać sprawę klienta lub ogólniejsze zagadnienie prawnicze.

Section Six (True / False questions)

There is a conversation between a client and a lawyer. You need to answer 10 true or false questions.

Client: Thank you for seeing me at such short notice. I’ll come straight to the point if I may.
Lawyer: Yes, please do. Have you got the copy of the agreement we talked about on the phone?

1.The Client has arranged a meeting with a lawyer long time ago.

Answer: True, False

Wskazówka:

To jest nowy typ zadania, które sprawdza zrozumienie tekstu pisanego. Ponadto, przyda się tu szersza wiedza językowa dotycząca języka mówionego, wyrażeń typowych w mowie lub idiomów.

Section Seven (multiple choice). Od zadania Section Seven egzamin skupia się na typowych wyrażeniach w umowach.

There is a contract clause with 10 missing words. You need to choose the correct words from a list of 10 given.

Hours of employment. The Employee’s normal hours of employment shall be 26 hours per week. These hours can be worked at the (1) ………… of the Employee as a (2) …… agreement is in (3) …… as a collective agreement between the Employer and the Employee. There is no (4) ……. payment for (5) ……. overtime on Mondays to Fridays during the summer months.

Which word is missing in gap (1)?

A) flexitime    B) operation    C) discretion   D) reasonable    E) additional

Answer: C

Wskazówka:

Z pozoru jest to typowy test wyboru, jednakże wyrażenia będą związane tylko z umowami. Im więcej takich umów przeczytasz przed egzaminem, tym wzrosną twoje szanse na prawidłową odpowiedź. Brakujące słowo jest zawsze częścią typowej kolokacji prawniczej.

Section Eight (multiple choice - prepositions)

There is a contract clause with 5 missing prepositions. You need to choose the correct prepositions from a list of 5 given.

The Employee shall have no claim (1) …… damages or any other remedy (2) …… the Company (3) ……. the event of the Employee:
1.1 being deemed guilty of any serious failure or neglect in carrying (4) ……. his/her duties or committing any serious breach …….. any of the terms of this agreement.

Which preposition is correct in gap (1)?
A)  out          B)  against          C)  in          D)  for          E)  of

Answer: D

Wskazówka:

Ponownie testowane jest twoje zrozumienie wyrażeń, tym razem przyimkowych, w umowach. Czytając teksty umów zwracaj uwagę na każde wyrażenie, jego formę, przyimki użyte zarówno przed, jak i po nim.

Section Nine (multiple choice)

There is a contract clause with 10 missing words. You need to choose the correct word from a list of 3 given.

Seashell Travel Ltd. hereinafter known as the Company may (1) ….. terminate any Employee’s employment without prior notice.

A immediately

B summarily

C instantly

Answer: B

Wskazówka:

I jeszcze więcej pytań dotyczących poprawności języka umów i wyboru właściwego słowa. Pamiętaj, iż ucząc się kolokacji nie możesz zamienić żadnego elementu na synonim. Każde słowo niesie precyzyjne znaczenie.

Section Ten (multiple choice)

There is a contract clause with 5 missing phrases. You need to choose the correct phrase from a list of 5 given.

The Debtor will, and will cause each of its subsidiaries to, maintain at all times (1) …. insurance with reputable insurance carriers (2) ….., covering such risks and liabilities, and (3) ….. and self-insurance as are consistent with normal industry practice. Such insurance shall name the Creditor as additional insured (4) …….. liability coverage and loss payee with respect to casualty coverage.

Which phrase is suitable for gap (1)?

A with such deductibles

B with respect to

C in full force and effect

D in such amounts

Answer: C

Wskazówka:

Ostatnie ćwiczenie to także klauzule umowne. Brakujące części będą tu dłuższymi wyrażeniami, także twoje zrozumienie całego kontekstu jest kluczowe. Ponownie platforma Legal English Boost może okazać się pomocna, gdyż grupuje wszystkie kolokacje w dziedziny prawa i typy zadań.