W celu rejestracji na egzamin TOLES w ramach Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego, następujące informacje powinny być przesłane na adres: agnieszka.chw@wp.pl do dnia wyznaczonego przez Legal English Centre

Imię (lub imiona, które będą na certyfikacie)

Nazwisko

Poziom egzaminu

Termin sesji

Adres mail

Telefon kontaktowy (opcjonalnie)

Adres do przesłania certyfikatu

Z chwilą przesłania powyższych danych Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia egzaminu TOLES. Kandydatowi przysługuje prawo do wglądu i dokonania zmian w danych osobowych.

Przesłanie danych do rejestracji na egzamin TOLES jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem przeprowadzania egzaminu.

 

Klauzula informacyjna 

Uprzejmie informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Legal English Centre Agnieszka Chojecka z siedzibą w Poznaniu 60-839, ul. Dąbrowskiego 20/22a/5, mail: legal.english.centre@gmail.com.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi rejestracji kandydata na egzamin TOLES przez Legal English Centre, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych.

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, nr NIP, nr Regon, nr PESEL, adresy email.

  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji na egzamin, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tej usługi.
  3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, jak np. Global Legal English, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, czy rachunkowo-księgowej.
  4. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
  5. Dane udostępnione przez Państwo nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy, a także przez okres wymagany przepisami prawa, szczególnie w zakresie prawa podatkowego.