Ceny za egzaminy w 2022

sesja w Centrum Legal English Centre w Poznaniu:

  • Foundation – 800zł
  • Higher – 870zł
  • Advanced – 970zł

sesja w Centrum – kandydat zdaje egzamin w terminie sesji w Centrum Egzaminacyjnym w Poznaniu, na własnym laptopie. Ceny za egzaminy pod egidą Centrum mogą ulec zmianie w zależności od kursu funta.


sesja indywidualna**

  • Foundation – 210
  • Higher – 235
  • Advanced – 275

**sesja indywidualna – płatność bezpośrednio do Global Legal English (GLE), logowanie na egzamin samodzielnie przez kandydata na platformie GLE, w terminach wyznaczonych przez GLE

Legal English Centre w Poznaniu nie pośredniczy w sesji indywidualnej.