Exam Dates 2022
27 stycznia 2022
24 marca 2022
26 maja 2022
30 czerwca 2022
25 sierpnia 2022
24 listopada 2022

Exam Dates 2023   Data rejestracji
26 stycznia 2023 – 6 stycznia
23 marca 2023 – 3 marca
25 maja 2023 – 5 maja
29 czerwca 2023 – 9 czerwca
24 sierpnia 2023 – 4 sierpnia
23 listopada 2023 – 3 listopada