Od stycznia 2022 roku egzaminy TOLES na wszystkich poziomach będą oferowane online. W związku z tym ulegnie zmianie format egzaminu.

Więcej informacji.
Przykład całego testu.


TOLES ADVANCED skierowany jest do osób, które w stopniu dobrym opanowały terminologię legal English i posługują się nią zawodowo np. w prawie kontraktowym, lub mają kontakt z klientami anglojęzycznymi. Zalecany poziom biegłości general English to co najmniej zdany FCE, advanced (CAE) lub proficiency (CPE).

Kurs przygotowujący do egzaminu trwa 2 semestry (52 godzin lekcyjnych w ramach 26 cotygodniowych spotkań po 90 min.).

Na egzamin należy zapisać się co najmniej 4 tygodnie przed terminem sesji poprzez wniesienie opłaty egzaminacyjnej w sekretariacie Legal English by Chojecka.

Cena w 2021: 760 PLN.

Cena 2022