Od stycznia 2022 roku egzaminy TOLES na wszystkich poziomach będą oferowane online. W związku z tym ulegnie zmianie format egzaminu.

więcej informacji: https://toles.poznan.pl/higher/
Przykład całego testu: https://www.toleslegal.com/toles-higher-exam-2


TOLES HIGHER jest poziomem skierowanym do osób, które opanowały już podstawy terminologii języka angielskiego prawniczego i których general English jest na poziomie co najmniej upper-intermediate, FCE lub wyżej (B2-C1).

Kurs przygotowujący do egzaminu trwa 2 semestry (60 godzin lekcyjnych w ramach 30 cotygodniowych spotkań po 90 min.).

Na egzamin należy zapisać się co najmniej 4 tygodnie przed terminem sesji poprzez wniesienie opłaty egzaminacyjnej w sekretariacie Legal English by Chojecka.

Przed każdą sesją kandydaci mogą wziąć udział w spotkaniach powtórzeniowych (4 godz. lekcyjnych w trybie 2 spotkań raz w tygodniu).

Cena w 2021: 670 PLN.

Cena 2022

Przyklady Cwiczen

www.toleslegal.com