Od stycznia 2022 roku egzaminy TOLES na wszystkich poziomach będą oferowane online. W związku z tym ulegnie zmianie format egzaminu.

Więcej informacji.
Przykład całego testu.


TOLES HIGHER jest poziomem skierowanym do osób, które opanowały już podstawy terminologii języka angielskiego prawniczego i których general English jest na poziomie co najmniej upper-intermediate, FCE lub wyżej (B2-C1).

Kurs przygotowujący do egzaminu trwa 2 semestry (52 godzin lekcyjnych w ramach 26 cotygodniowych spotkań po 90 min.).

Na egzamin należy zapisać się co najmniej 4 tygodnie przed terminem sesji poprzez wniesienie opłaty egzaminacyjnej w sekretariacie Legal English by Chojecka.

Cena w 2021: 670 PLN.

Cena 2022