Jak przygotować się do egzaminu TOLES (wersja 20.09.2023)

Wszystko o egzaminach TOLES

przewodnik dla kandydatów

1. Sprawy techniczne

Pierwszą rzeczą jest zapoznanie się ze sprawami technicznymi, jak się zarejestrować na egzamin, jak wnieść opłatę i gdzie się zdaje egzamin obecnie (w domu).
Więcej informacji na stronie:
https://legalenglish.net.pl/pl/
https://legalenglish.net.pl/en/

2. Zakres materiału

Upewnij się, że dokładnie wiesz, jakie dziedziny prawa mogą pojawić się na egzaminie. Te same dziedziny są na wszystkich trzech poziomach (Foundation, Higher i Advanced), z większą ilością szczegółów im wyższy poziom.

•The details of real court cases
•Banks accounts and loans
•Contracts in common law systems
•Oral and written contracts
•Sole trader businesses
•Traditional partnerships and LLPs
•Limited companies
•Bankruptcy and insolvency
•Disputes and litigation
•Landlord and tenant
•The law of tort
•The liability of businesses for negligence
•The liability of businesses for nuisance
•Employment
•Copyright, patents and trademarks
•Alternatives to litigation
•How the common law works

Powyższe zestawienie oparte jest na materiałach przesyłanych przez Global Legal English do autoryzowanych Centrów Egzaminacyjnych, wśród których jest także Legal English Centre (Poznań).

WAŻNY KOMENTARZ
(po 18 latach zebranego doświadczenia w uczeniu i przeprowadzeniu ponad 100 sesji)

W trakcie kursów zwykle rozszerzam zakres słownictwa, gdyż wyrażenia na egzaminie mogą pojawić się spoza oficjalnej listy tematów.

Warto znać wyrażenia dotyczące praw konsumentów, np. “perishable goods”, “unfair terms” czy “a latent defect”.

Często w umowach pojawiają się klauzule dotyczące ubezpieczeń, a wówczas warto znać np. “excess”, “indemnity” czy “a premium”.

Dalsze niespodzianki mogą wystąpić w ćwiczeniach wielokrotnego wyboru, np. z podatków “avoidance”, “evasion” czy “an annual self-assessment tax return”.

Na wyższych poziomach zaawansowania częste wyrażenie z prawa rodzinnego i testamentów to “to bequeath”, “the deceased’s estate” czy “next of kin”.

Praktyczna wskazówka

Wiedza powyższych dziedzin jest przydatna w pierwszych częściach egzaminów:

the TOLES Higher Sections 1-6
the TOLES Advanced Sections 1-6

W pozostałych częściach jest wymagana znajomość języka umów:

– standardowe klauzule umowne
– typowe utarte związki wyrazowe
– gramatyka klauzul i dobór słownictwa
– umiejętność znalezienia błędów.

3. Typy ćwiczeń egzaminacyjnych

Bardzo ważny krok – upewnij się, że znasz aktualny wygląd samego egzaminu:

– typy ćwiczeń i czego się wymaga w każdym
– ile czasu masz na rozwiązanie całego testu.

Obecnie znajduje się TYLKO JEDEN TEST przykładowy na każdy poziom na stronie Global Legal English.

Są to całe testy do wykonania online i od razu ukazują się odpowiedzi.

Foundation https://rise.articulate.com/share/m3NPzlmInMj_ceWIhTFE-kfI4sOHur0u#/
Higher https://rise.articulate.com/share/apfVSMl-xGgLS1x-ks-Jqf4BKgSTna_x#/
Advanced https://rise.articulate.com/share/nqYwlt5Qc-YyrN6Ivw61h-uKAUptAeFm#/

Jeśli chcesz poćwiczyć więcej, znajdziesz dodatkowe TRZY PŁATNE testy dostępne
dla każdego poziomu na stronie Global Legal English. Cena to £10 za każdy.

Foundation / Higher / Advanced

https://toleslegal.com/bookshop/#Books

4. Jak przygotować się do egzaminu TOLES?

W rzeczy samej to bardzo dobre pytanie.

Jeśli chcesz się przygotować samodzielnie, obecnie NIE MA na rynku żadnej książki, która przygotowałaby cię od A do Z do nowej wersji egzaminu TOLES.

Jeśli chodzi o poziom Foundation, gdzie typy ćwiczeń nie zmieniły się bardzo, jedyny dostępny tytuł nadal oferuje dosyć dobre przygotowanie.

Pamiętaj, że połowa książki jest przeznaczona dla poziomu Higher.

https://toleslegal.com/product/the-lawyers-english-language-coursebook/

Ta sama uwaga jest adekwatna dla poziomu Advanced, jeśli wiesz, jak wyszukiwać
samodzielnie kolokacji w tekstach, możesz skorzystać z:

https://toleslegal.com/product/advanced-legal-english/

W tym tytule znajdziesz przynajmniej przykłady standardowych klauzul umownych.

ALE nie znajdziesz w tej książce typów ćwiczeń do nowego TOLES.

Jeśli masz to szczęście, że możesz uczyć się w zorganizowanej grupie, upewnij się, że wszystkie wymagane dziedziny prawa są ujęte w planie zajęć (włączając te wyrażenia wyjątkowe wspomniane w części Ważny Komentarz).

DODATKOWO

Upewnij się, że wystarczająco dużo czasu poświęcisz na analizę języka umów.

Jest jeszcze jedna opcja dostępna online, zarówno do pracy własnej, jak i dodatek do innych ścieżek przygotowania, które wybierzesz.

Tu proszę wybaczyć krótką przerwę na reklamę, ale to zestawienie nie byłoby bez niej pełne.

Wszystkie wymagane wyrażenia z każdej dziedziny zostały zebrane na platformie Legal
English Boost:

https://legalenglishboost.com/exercises-overview/legal-english-introductory-leveloverview/

https://legalenglishboost.com/exercises-overview/legal-english-higher-level-overview/

https://legalenglishboost.com/exercises-overview/legal-english-advanced-leveloverview/

Do poziomu Higher i Advanced zostały przygotowane:

– ćwiczenia z jedną luką
– ćwiczenia wielokrotnego wyboru
– ćwiczenia z przyimkami
– przykłady klauzul umownych

Dodatkowo przygotowałam NOTATKI KURSOWE, krótsze i dłuższe teksty poświęcone każdej dziedzinie prawa, ze słownictwem dającym solidne podstawy zarówno do pracy w kancelarii, jak i do egzaminu.

https://legalenglishboost.com/exercises-overview/course-notes-toles-higher-overview/

https://legalenglishboost.com/exercises-overview/course-notes-toles-advancedoverview/

Notatki Kursowe do poziomu Foundation są w przygotowaniu.

Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o jakiejkolwiek książce / materiale / kursie dostępnym na rynku polskim i nie tylko, możesz się skontaktować mailowo (agnieszka.chw@wp.pl), by otrzymać całkowicie osobistą i subiektywną ocenę przydatności powyższych (zanim wydasz na nie pieniądze) na podstawie mojego zebranego doświadczenia.

Mam nadzieję, że powyższe zestawienie okaże się pomocne dla przyszłych kandydatów TOLES

Życzę powodzenia na egzaminie

Agnieszka Chojecka
pasjonatka i nauczyciel legal English

PS Wszystkie fakty, ceny, procedury i linki do stron są aktualne na 20 września 2023.

Jeśli zauważysz jakąkolwiek nieścisłość czy błąd w powyższym opisie, bardzo proszę, daj mi znać.