W ramach Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań oraz Legal English Centre zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszą pracę napisaną w języku angielskim na następujący temat:

Suggest methods of getting football hooligans under control and curbing football violence during EURO 2012.”

Uwaga: termin nadsyłania prac uległ zmianie. Prace można składać do 22 maja włącznie.


Prace (2-3 strony A4) prosimy nadsyłać na adres biuro@legalenglish.net.pl lub odpp_2011@wp.pl do 22 maja 2011 włącznie. Kryteria oceny to m.in. poprawność językowa, pomysły, kreatywne podejście do tematu oraz jednolitość stylu pracy. Wyniki zostaną ogłoszone 27 maja na stronie www.legalenglish.net.pl.

Autorzy trzech wyróżnionych prac otrzymają kupon zniżkowy 50% na kurs języka angielskiego prawniczego w Legal English Centre na rok akademicki 2011/2012.

 

Regulamin konkursu
1. Konkurs skierowany jest do studentów Wydziału Prawa i Administracji UAM.
2. Zadaniem uczestnika jest napisanie pracy w języku angielskim na następujący temat: „Suggest methods of getting football hooligans under control and curbing football violence during EURO 2012.”
3. Praca powinna zawierać od 2 do 3 stron formatu A4 (1700 znaków na stronie).
4. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
5. Praca powinna być nadesłana w formie elektronicznej w postaci pliku (MS Word lub Acrobat Reader) do dnia 22 maja 2011 włącznie na adres: biuro@legalenglish.net.pl
6. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca twórczość własną osoby biorącej udział w konkursie. Prace nadesłane nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworów lub opracowań.
7. Nadesłana praca powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem oraz zawierać dane do kontaktu z uczestnikiem (adres email lub telefon).
8. Nagrodą w konkursie dla trzech wyróżnionych prac jest 50% rabat zniżkowy na kurs języka angielskiego prawniczego w Legal English Centre w roku akademickim 2011/2012.
9. Kryteria oceny to m.in. poprawność językowa, pomysły, kreatywne podejście do tematu oraz jednolitość stylu pracy.
10. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27 maja 2011, wyniki zostaną ogłoszone na stronie LEC www.legalenglish.net.pl, a osoby wyróżnione zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.
11. Osoby wyróżnione zobowiązane są do potwierdzenia chęci skorzystania z nagrody do dnia 1 września 2011. Nagroda nie może być przekazana osobom trzecim.
12. Przesłanie pracy przez uczestnika konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu konkursu proszę przesyłać na wyżej wymieniony adres e- mail.