Uczestnicy ostatniej sesji egzaminacyjnej, która odbyła się  25 marca 2010, uzyskali bardzo wysokie oceny – średni wynik to  85%.

Gratulujemy!