Wszystkie kursy prowadzę:

– w oparciu o autorskie programy nauczania obejmujące w zależności od poziomu od 8 do 14 zagadnień

– w systemie dwóch semestrów (październik-czerwiec), 25 spotkań po 90 minut każde, raz w tygodniu

– ceny kursów na wszystkich poziomach obejmują materiały autorskie oraz egzaminy próbne (Mock Exams)

– zapewniam konsultacje w razie dłuższych nieobecności

– po ukończeniu każdego poziomu uczestnicy otrzymują certyfikat LEC