Wszystkie kursy prowadzimy:

w oparciu o autorskie programy nauczania obejmujące w zależności od poziomu od 8 do 14 zagadnień

w systemie dwóch semestrów (październik-czerwiec), 30 spotkań po 90 minut każde, raz w tygodniu

ceny kursów na wszystkich poziomach obejmują podręcznik, materiały autorskie, testy próbne (Sample Tests) oraz egzaminy próbne (Mock Exams)

zapewniamy konsultacje w razie dłuższych nieobecności

po ukończeniu każdego poziomu uczestnicy otrzymują certyfikat LEC