W LEC prowadzimy także spotkania indywidualne, konwersacje lub szybkie powtórki słownictwa czy wybranych umiejętności (pisanie, prezentacje, prowadzenie spotkań).
Więcej informacji na legaltalk.pl