W LEC prowadzę także spotkania indywidualne, konwersacje lub szybkie powtórki słownictwa czy wybranych umiejętności (pisanie, prezentacje, prowadzenie spotkań).

Więcej informacji na legaltalk.pl
https://academyoffineenglish.com/