“wiążący strony”

How do you translate “wiążący strony” into English?
the only correct version:

“binding ON both parties to the contract”

NEVER:
binding both parties


Now, your turn:

umowa wiąże strony -
strony są związane umową -
nie jesteśmy związani umową -
decyzja nie jest wiążąca dla Polski -