KURS TOLES FOUNDATION

TOLES FOUNDATION jest poziomem stworzonym dla osób, które nie miały jeszcze żadnego lub niewielki kontakt z angielskim językiem prawniczym. Kurs przygotowowuje do przystąpienia do egzaminu TOLES Foundation.

Do rozpoczęcia tego kursu zalecany jest poziom general English na poziomie intermediate lub upper-intermediate (B1/B2).

Kurs przygotowujący do egzaminu trwa 2 semestry (48 godzin lekcyjnych w ramach 24 cotygodniowych spotkań po 90 min.).

Nauka opiera się na moich autorskich materiałach, które stanowią bazę słownictwa niezbędnego zarówno do egzaminu, jak i do pracy z klientami anglojęzycznymi.

Na zajęciach czas wykorzystywany jest na użycie kolokacji w mowie, czyli dyskusje, prezentacje, analizy za i przeciw, czy wyjaśnianie zagadnień prawniczych prostszym językiem.

Na każdych zajęciach są rozgrzewki w postaci pisemnych lub ustnych sprawdzianów.

Każdy temat zajęć jest powiązany z kolejnym, a więc w przypadku nieobecności kursanci mogą szybko nadrobić zaległości w trakcie spotkania-konsultacji.

Pod koniec kursu organizuję Mock Exam (egzamin próbny), po którym kursanci decydują, czy zapiszą się na najbliższą sesję właściwego egzaminu.

Przed każdą sesją egzaminacyjną organizuję szybkie powtórki kolokacji zarówno dla kursantów, jak i kandydatów.