KURS TOLES HIGHER

Jest poziomem skierowanym do osób, które opanowały już podstawy terminologii języka angielskiego prawniczego. Kurs przygotowowuje do przystąpienia do egzaminu TOLES Higher.

Do rozpoczęcia kursu zalecany jest general English na poziomie co najmniej upper-intermediate, FCE lub wyżej (B2-C1).

Kurs przygotowujący do egzaminu trwa 2 semestry (48 godzin lekcyjnych w ramach 24 cotygodniowych spotkań po 90 min.).

Kurs oparty jest na moich autorskich materiałach, które stanowią bazę słownictwa niezbędnego zarówno do egzaminu, jak i do pracy z klientami anglojęzycznymi.

Na zajęciach czas wykorzystywany jest na użycie kolokacji w mowie, czyli dyskusje, prezentacje, analizy za i przeciw czy wyjaśnianie zagadnień prawniczych prostszym językiem.

Na każdych zajęciach są rozgrzewki w postaci pisemnych lub ustnych sprawdzianów.

Każdy temat zajęć jest powiązany z kolejnym, a więc w przypadku nieobecności kursanci mogą szybko nadrobić zaległości w trakcie spotkania-konsultacji.

Pod koniec kursu organizuję Mock Exam (egzamin próbny), po którym kursanci decydują, czy zapiszą się na najbliższą sesję właściwego egzaminu.

Przed każdą sesją egzaminacyjną organizuję szybkie powtórki kolokacji zarówno dla kursantów, jak i kandydatów.